زرینه رود

۵ مترمکعب در ثانیه آب سد نوروزلو می‌بایست وارد یکی از بزرگ‌ترین رودخانه‌های ایران می‌شد. این اتفاق نیفتاد. پساب...

رهاسازی آب سد مهاباد، انتقال آب از سیمینه‌ رود و زرینه رود و اتصال رودخانه آجی‌چای و همکاری نهادهای...

در طرح جدید دولت، کشاورزی در حوزه زرینه رود برای مدت ۳ سال باید متوقف شود تا آب آن...