زلزله برازجان

شماری از اهالی روستای زلزله‌زده

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور