زلزله سرپل ذهاب; زلزله کرمانشاه

یک سال از زلزله ویرانگر استان کرمانشاه می‌گذرد. هنوز گروه قابل توجه‌ای از بازماندگان این زلزله همچنان در چادر و...

پس از گذشت یک سال از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، شمار زیادی از زلزله‌زدگان همچنان در کانکس و...

بی‌پولی، کارشکنی بانک‌ها و بی‌توجهی مسئولان و نهادهای دولتی زلزله‌زدگان را در آستانه بیماری‌های واگیردار قرار داده است.

بنیاد مسکن، قرارگاه سازندگی خاتم سپاه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در یک سو و زلزله‌زدگان کرمانشاه در سوی دیگر....