زلزله میانه

یوسف داودی، نماینده سراب و میانه در مجلس شورای اسلامی گفت که سرما جان کودکان را در مناطق...

مرکز اصلی زلزله در استان آذربايجان شرقی - حوالی تَرک بوده است اما بنا بر گزارش‌ها، در تبریز و...