زلزله کوهبنان کرمان

بی‌پولی، کارشکنی بانک‌ها و بی‌توجهی مسئولان و نهادهای دولتی زلزله‌زدگان را در آستانه بیماری‌های واگیردار قرار داده است.