زنان ايران

یک مقام شورای شهر تهران از وجود بيش از سه هزار کارتن‌خواب زن در تهران خبر داد و گفت...

رضا جهانگیری‌فر، معاون توسعه خدمات

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران

رضا جهانگیری‌فرد، معاون خدمات اجتماعی

احمد علم‌شاهی، مدیرکل دفتر امور

یک زن حامله به نام

بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

فیروزه جعفری، رئیس اداره پیشگیری،

بر اساس شرط رسمی نشده‌ای

بر اساس نتایج سرشماری مرکز