زنان بی خانمان

به همت جمعی از خیرین در تهران خانه‌ای امن به نام «خانه مادر و کودک پرستو» برای زنان کارتن...

رضا جهانگیری‌فر، معاون توسعه خدمات