زنان در بوکو حرام

یونیسف می‌گوید در سه ماهه نخست ۲۰۱۷ در عملیات انتحاری گروه بوکو حرام ۲۷ کودک شرکت داشتند در حالی...

پژوهشی جدید نشان می‌دهد که زنان در شغل‌های اطلاعاتی و حساس بوکوحرام استخدام می‌شوند و تعدادشان در برخی از...