زنان در ترکیه

زنان در این تظاهرات شلوارک‌های لی در دست داشتند و شعار می‌دادند «به لباس من گیر نده». شلوارک لی...

بر اساس این قانون جدید، روسری‌هایی که زیر کلاه‌ها پوشیده می‌شوند باید هم‌رنگ یونیفرم نظامی پلیس‌های زن باشند و...