زنان در عربستان سعودی

لغو ممنوعیت رانندگی زنان یکی از اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی است اما پس از سال‌ها...

لباس‌ها را به پهپادهایی آویخته و مانند اشباحی سرگردان به پرواز درآورده بودند. برگزارکنندگان می‌گویند نمایش مد جده مناسب...

عربستان از گزارشگر ویژه سازمان ملل دعوت کرده بود که گواهی دهد وضع حقوق بشر تحت رهبری محمد بن...

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر شنبه ۱۹ مه / ۲۹ اردیبهشت گفت که هفت فعال سرشناس حقوق زنان در...

طرحی در مجلس شورای عربستان به تصویب رسید که به موجب آن، فقهای زن همچون همتایان مرد حق صدور...

در عربستان سعودی برای نخستین بار زنان در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات شوراهای شهر دست‌کم ۱۵ تن از...