زنان در مساجد

سیران آتش مورد تهدید جانی

مسجدی در برلین افتتاح شده که در آن حجاب اجباری نیست، زنان و مردان کنار هم نماز می‌خوانند و...