زنان در کابینه

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران طی حکم‌های جداگانه‌ای مسئولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رئیس جمهوری در...

کدام کشورها از نظر قرار دادن زنان در پست‌های بالای دولتی بهتر عمل کرده‌اند؟