زنان روستایی

نساجی سنتی یکی از مهم‌ترین تولیدات بالاجاده است و قدمتی صد ساله در این روستا دارد.

نیروهای امنیتی به روستای جلیزی دشت عباس در ایلام حمله کرده و شماری از مردم را دستگیر کرده‌اند. آنها...

آثار محرومیت و زندگی سخت بر چهره زنان و دختران «زیلایی» کاملا مشهود است.

روستای «رویین» در خراسان شمالی واقع شده است. نساجی سنتی یکی از مهم‌ترین تولیدات این روستا به شمار می‌آید.

محسن کاکارش - زنان روستایی در ایران، کمتر در رسانه‌ها و افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرند. آنان با...