زنان شاغل

سازمان بین المللی کار می‌گوید کارمزد زنان شاغل در حال حاضر ۷۷درصد دستمزد مردان شاغل است. در این آمار‌ها،...

یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان در ایران، پرداخت حق اولاد به زنان شاغل را مغایر با سیاست‌های...

هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف معاونت روابط کار وزارت کار موظف‌اند در چهارچوب مقررات قانون کار، از اخراج زنان...

نگاهی به مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل پس از تصویب در روز نهم شهریورماه و تاثیر آن بر...

معاون سرمايه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری ايران گفت ‌لايحه "کاهش ساعت کاری زنان" که در...