زنان عراق

مقتدا صدر خواستار تفکیک جنسیتی در راهپیمایی‌های ضددولتی شده است. مقتدا صدر که در ابتدا از معترضان حمایت می‌کرد،...

چهار زن در عراق کشته شدند که یکدیگر را نمی‌شناختند اما زندگی آنها به هم شباهت‌هایی داشت. همه آنها...

زنانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات عراق شرکت کردند، با حجم وسیعی از آزارهای جنسی و ارعاب روبه‌رو...

گروه داعش در موصل آخرین اقدامات خود از ساکنان این شهر خواسته دختران‌شان را به عقد اعضای داعش در...

خبرهای ضد و نقیضی از فتوای گروه داعش برای ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان در عراق منتشر شده...

در آستانه انتخابات پارلمانی عراق بحث بر سر حقوق زنان در این کشور به یکی از کارزارهای اصلی تبدیل...