زنان عربستان

لجین الهذلول و میسا العمودی از حق رانندگی زنان در عربستان دفاع کرده بودند. آن‌ها دو ماه را در...

خطوط هوایی عربستان در پاسخ به شکایت‌های برخی از مردان که حاضر نیستند زنان و دخترانشان به‌هنگام پرواز در...

به گزارش رویترز، شاهزاده الولید

روزنامه الوطن عربستان سعودی نوشت

زنان عربستان برای نخستين بار می‌توانند وارد شورای مشورتی جديد يا مجلس شورای اين کشور شوند.

 

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه...