زنان عضو شورای شهر

مجموعه‌ای از مطالب "زمانه" درباره موضوعات مختلف مرتبط با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکجا و...

۴۱۵ زن در سیستان و بلوچستان به پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا وارد شده‌اند. در شهرها و روستاهای...