زنان مصر

صیصه جابر أبو دوح جایزه‌ای معادل شش هزار یورو دریافت کرد اما می‌گوید که با وجود دریافت این جایزه،...

جامعه‌شناسان بنیاد رویترز تامسون، بازوی

اشپیگل - در بررسی‌های اخیر سازمان ملل متحد، مشخص شده است که ۹۹،۳ درصد زنان مصری مورد تعرض جنسی...

صدها مرد به زنانی که تظاهراتی را در اعتراض به آزار جنسی زنان در قاهره برگزار کرده بودند، حمله...

در ليبی همچون در مصر و تونس، زنان می‌پرسند "بهار عربی" چه نتايجی برای آنان به‌همراه خواهد آورد.


رويترز...

پس از گذشت شش ماه از جنبشی که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد، مصری‌ها و به‌ويژه زنان...