زنان مهاجر

وضعیت نامناسب زنان مهاجر افغان در ایران به روایت عکس‌ها

با اینکه بسیاری از زنان مهاجرتبار در سوئد از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، موقعیت مناسبی در بازار کار ندارند....

«مهاجرت‌های جدید» زنان در مواجهه با کنترل‌های تشدید شده مهاجرت، فرصت آنها برای کار را به شدت محدود...