زنان نوازنده

لغو کنسرت‌ها در ایران آرام آرام به موضوعی روزمره تبدیل می‌شود. قرار بود کنسرت «چرا رفتی» هشتم بهمن‌ماه در...

اجرای گروه موسيقی «عرفان» که قرار بود در اصفهان روی صحنه برود، به‌ دليل حضور نوازندگان زن در آن...

در پی اعتراض حسین علیزاده به جلوگیری از حضور زنان هنرمند موسیقی ایرانی در کنسرت‌های شهرهای ایران، اکنون اعلام...

حسين عليزاده می‌گويد : «در گذشته تنها در چند شهر، خانم‌ها اجازه حضور بر روی صحنه را نداشتند اما...