زنان و حق سقط جنین

سقط جنین ممکن است خودبه‌خود رخ دهد، به دلایل پزشکی انجام شود یا انتخابی باشد. در موارد اول و...

بنا بر حکم دیوان عالی آمریکا که سال ۱۹۷۳ صادر شده سقط جنین در آمریکا قانونی است اما دونالد...