زنان و طلاق

چیزی که در مورد درد دل شکسته عجیب است این است که بدن این درد را مانند هر درد...

محمدامیر ابراهیمی، رئیس کل دادگاه‌های