زنان و گروه های افراطی

پژوهشی جدید نشان می‌دهد که زنان در شغل‌های اطلاعاتی و حساس بوکوحرام استخدام می‌شوند و تعدادشان در برخی از...