زنان کارآفرین

فاطمه مصطفوی، راه و رسم زنبورداری را از پدرش آموخته است. او اکنون پنجاه سال است که زنبوردار است.

براساس داده‌ها و آمارهای سازمان جهانی کار، یونسکو، بنیاد پایش کارآفرینی جهانی و بانک جهانی از وضعیت زنان کارآفرین در...

زهرا صنوعی» ۶۸ ساله یکی از زنان کارآفرین و موفق ایرانی است که در شهر مشهد داروهای گیاهی تولید...

فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته که در حال حاضر ٩٠ درصد مراجعان به نمایندگان...

کامران معتمدی- طبق گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۳، نرخ اشتغال به نسبت جمعیت‌، برای مردان ۷۲ درصد...