زنان در افغانستان

عایشه خرم، از میان یک صد نامزد از سرتاسر افغانستان در یک رقابت سخت و با پشت سرگذاشتن چندین...

مدیر یک شبکه رادیویی محلی در شرق افغانستان اعلام کرد که پس از چندین بار تهدیدهای طالبان، این شبکه...

بر اساس ماده ۸۳ قانون انتخابات افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴، ۲۷ درصد کل کرسی‌های پارلمان افغانستان برای زنان در...