زنان هند

خشونت خانگی علی رغم آنکه نقض آشکار حقوق بشر است و امری فراگیر در کشور هند، اما به‌ندرت...

تنها ۱۱,۸ و ۱۲,۸ درصد از کاندیداهای دو حزب اصلی هند در انتخابات پارلمانی این کشور زن بودند در...

سال‌هاست خوابگاه‌های دانشجویی در هند، به نام حفظ امنیت، آزادی تحرک دانشجویان دختر را محدود کرده‌اند. دختران دانشجو خواهان...

ورود تابوشکنانه دو زن به یک معبد هندوها در هندوستان خشم هندوهای متعصب را برانگیخته است. آن‌ها بار دیگر...

برنامه‌ای با نام «شهرهای امن» در هند، به دختران جوان کمک می‌کند تا امنیت خود را بالا ببرند. پروژه...

یک پروژه عکاسی در هند سر و صدای زیادی راه انداخته؛ چون یک پرسش مهم را مطرح کرده‌است: چرا...