زندانيان سياسی

سازمان عفو بين‌الملل نسبت به وضعيت لطيف حسنی زندانی سياسی آذربايجانی که از روز ۲۸ ارديبهشت ماه اعتصاب غذا...

حکومت ایران علی چبيشاط و سيدخالد موسوی دو زندانی سياسی عرب را اعدام کرد. خبر اعدام اين دو زندانی...

برادر آيت مهرعلی بيگلو در بیست‌وششمین روز از اعتصاب غذای وی در زندان، به زمانه گفت حال جسمانی برادرش...

نخستین جلسه رسيدگی به اتهامات مسعود شمس‌نژاد، وکیل مدافع تعدادی از زندانيان سياسی کُرد، بدون صدور حکم برگزار شد.

خانواده آیت مهرعلی‌بیگلو، زندانی سیاسی

عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کُرد، روز

 نیروهای امنیتی در شهر سنندج،

 با گذشته نزدیک به سه

با گذشت دو هفته از

«سازمان عفو بین‌الملل» نسبت به

یک زندانی سیاسی کُرد به

در پی احضار علی مطهری،

 خانواده علی افشاری و حبیب

با انتقال رسول بداغی و

دادگاه تجدیدنظر حکم شش سال

با گذشت نزدیک به یک

عثمان مصطفی‌پور، زندانی سیاسی کُرد

شماری از زندانیان سیاسی در

ابوالقاسم (جواد) فولادوند زندانی سیاسی

دو شهروند کُرد پس از