زندانيان سياسی

یک منبع آگاه به کمپین

۱۳ نهاد مدافع حقوق بشر

مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج کتابخانه

رئيس مجلس ايران گفت با اين‌که با برخی از سخنان علی مطهری، به‌ويژه در مورد قوه قضائيه مخالف است...

در پی تشنج در بند

پس از گذشت ۴۰ روز

پیمان (امیررضا) عارفی، زندانی سیاسی

ناهید رحمانی و زیبا صادق‌زاده

هفت نفر در شهرستان پاوه

علی‌اصغر غروی، از مسئولان نهضت

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای

یک زندانی سیاسی پیشین می‌گوید

مسئولان زندان کارون اهواز روز

در حالی که اسماعیل برزگری،

حال جسمانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل

شيرکو معارفی زندانی سياسی کُرد بامداد دوشنبه ۱۳ آبان‌ماه اعدام شد. او سومين زندانی سياسی کُرد است که در...

حسن دمیرچی، نوازنده آذربایجانی روز

عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرثانی، مهدی خدایی و سعید مدنی، زندانيان سياسی که در زندان دست به اعتصاب غذا...

دادستانی تهران هنوز با اعطای

حبیب‌الله گلپری‌پور زندانی سیاسی کُرد