زندانيان سياسی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در

مسعود پدرام فعال ملی –

محمد سیف‌زاده وکیل پایه یک

چهار زندانی سیاسی دیگر در

ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشری

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار و

وضعیت جسمی عبدالله مؤمنی، زندانی

۱۹  پزشک در نامه‌ای به

دادگاه تجدید نظر استان تهران

سام کشمیری و عبدالله جعفری

کامیار پارسا، آرش نصیرزاده و

هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق

پدر و خواهران مریم شفیع‌پور،

 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان

وضعیت هشت زندانی سیاسی عقیدتی

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران

 محمد عبداللهی، شهروند کُرد از

هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق

در ادامه آزادی و مرخصی

 سازمان عفو بین‌الملل از مقامات