زندانی

احسان حسین زاده- وظیفه و مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که به طور مستقیم زیر نظر...

امید نارویی در سال ۱۳۸۵ به اتهام «حمل مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شد.

دلیل بازداشت این معلمان ایرانی در امارات داشتن ویزای دبی به جای ویزای العین بوده است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل روزانه به طور میانگین سه تن در ایران جان خود را در...