زندانیان ایران

وزیر دادگستری «تجمع زیاد زندانیان» را از دلایل مشکلات بهداشتی زندان‌ها دانست و گفت که به وزیر بهداشت پیشنهاد...

سالانه حدود۵۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که حدود ۷۰ درصد آنان شغل ثابتی ندارند و دچار مشکلات...

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور