زندانیان فلسطینی

بر اساس طرحی که وزیر امنیت اسرائیل ارائه داده است، زندانیان فلسطینی از جمله با جیره‌بندی آب و کاهش...

رام‌الله در همبستگی با ۱۵۰۰ زندانی فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده‌اند در اعتصاب کامل...

اعتصاب غذای بی‌سابقه زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل همچنان ادامه دارد. دولت اسرائیل می‌گوید فراخوان به اعتصاب غذا برخلاف...

هومن راورپور به شهر رام‌الله می‌رسد. قرار بود که ۲۶ زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد بشوند. جشن بزرگی‌...

پیش از آغاز دور دوم مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین

یووال استاینیتز، وزیر روابط بین‌الملل