زندانی سیاسی کرد

تا ده روز دیگر خسرو و مسعود کردپور، زندانیان سیاسی کرد، در دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه خواهند شد. اسماعیل...

خانواده کمال شريفی، زندانی سياسی کرد که بيش از ۴۰ روز از اعتصاب غذايش می‌گذرد، نسبت به وضعيت وی...