زندانی سیاسی کرد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره اعدام محمد عبدالهی، فعال سیاسی کرد گفت که او عضو سازمان کومله بوده...

این زندانی سیاسی ٣۴ ساله از شهروندان شهر کوبانی سوریه که سال ۱۳۸۷ به اتهام عضویت در حزب کارگران...