زندان اردبیل

محمدصابر ملک رئیسی که یازدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان اردبیل پشت سر می‌گذارد، به مناسبت...

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است علی ارژنگی، زندانی محبوس در بند جوانان زندان اردبیل که در ۱۷...

صبح روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت یک زندانی محکوم به اعدام در #زندان_اردبیل به دار آویخته شد. کانون حقوق بشری نه...

دو زندانی اهل سنت به نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی نامه نوشتند و خواستار توجه بین‌المللی به...

ملک‌رئیسی می‌نویسد که قاضی ناظر زندان اردبیل به پسرش گفته که «نباید حبس می‌گرفتی، باید اعدام می‌شدی». رئیس قبلی...

نعمت رحمانی گرمی، زندانی‌ای که پس از تحمل ۱۵ سال حبس در کشور آذربایجان حدود دو ماه پیش به...