زندان اوین

خانواده‌های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران،

در روزی که خانواده‌های زندانیان سیاسی در اعتراض به یورش اخیر به زندان اوين تجمع کردند، رئیس سازمان زندان‌ها...

حمله به بند ۳۵۰ نشانگر اولویت امنیتی نظام در تحمیل انقیاد بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ناتوانی دولت...

یک زندانی سیاسی: رفتاری که با ما می‌کنند از رفتاری که صدام با اسرای جنگ می‌کرد بدتر است. ماموران...

در پی درگیری‌ شدید نیروهای

در پی انتشار خبر حمله

مأموران حکومتی ایران در یورش گسترده‌ای به بند ۳۵۰ زندان اوين ده‌ها زندانی سیاسی این بند را مورد ضرب...

محمد رضایی، فعال ملی- مذهبی

شبنم مددزاده، دانشجوی تربیت معلم

۲۵ تن از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل هشدار نسبت به وضعیت جسمانی زندانیان بیمار به مدت...

کبری بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی

چهار فعال سابق دانشجویی، با

محسن میردامادی، دبیر کل “جبهه

وضعیت جسمی رضا شهابی، فعال

به گفته مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار...

۱۷ تن از ۲۵ زنی

نگاهی به وضعیت زندانیان سیاسی آذری که در اعتراض به صدور حکمی ناعادلانه دست به اعتصاب غذا زده‌اند...

 شش زندانی سیاسی در زندان

در حالیکه ۴۰ زندانی سیاسی