زندان رجایی‌شهر

بهنام ابراهیم‌زاده زندانی سیاسی در بیستمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی‌شهر کرج به دلیل کاهش قوای جسمانی به...

رضا شهابی، اسدالله هادی، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، علی سلام پور و غلامحسين اسدی از زندانیان بند ۳۵۰،...

حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر

شاهرخ زمانی و خالد حردانی، دو

کبری بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی

مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، با

در هشتمین روز از اعتصاب

تمامی زندانیان سیاسی سالن  ۱۲

از وضعیت هفت تن از

وضعیت جسمی محمد سیف‌زاده، وکیل

حشمت‌الله طبرزدی، روزنامه‌نگار، فعال دانشجویی و سیاسی، به دلیل طولانی شدن دوره حبس و به ویژه تحمل نزدیک به...

پانتهآ بهرامی -زندانیان سیاسی در ایران، انعکاس گروهها و گرایشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی...