زندان مشهد

 ۳۰ زندانی با جرائم مربوط به مواد مخدر به‌شکل پنهانی در دو نوبت در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از «منابع موثق» خبر داد که طی روزهای دوم و سوم...