زندگی مولوی

اعتراض فرهنگیان افغانستان به ثمر نشست. یونسکو، افغانستان را هم در پرونده ثبت مثنوی در نظر گرفت: نزدیکی کشورها...

رییس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه ترکیه با هم درباره گسترش روابط آنکارا و کابل دیدار و گفت‌و‌گو...

حسین نوش‌آذر - رقابت بین کشورهای خاورمیانه بر سر ثبت آثار فرهنگی به یک نزاع ناسیونالیستی تبدیل شده. مثنوی...