زهرا باقری‌ شاد

زهرا باقری‌شاد- تینا محمدحسینی، جوان است و نوشتن را اتفاقی شروع کرده. اما نمی‌شود سادگی داستان‌هایش را اتفاقی دانست....