زوال کلنل

نویسنده سرشناس کلیدر در تالار خوارزمی شیراز فرازهایی از دو داستان خود را خواند. استقبال از او پرشور بود.

محمود دولت‌آبادی در مراسمی که معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز حضور داشت، این وزارتخانه را به‌شدت مورد انتقاد قرار...

با گذشت شش سال از ارسال رمان «کلنل» به وزارت ارشاد برای کسب مجوز انتشار، این وزارتخانه باز هم...

الاهه نجفی – رویه مدیران فرهنگی: ابتدا امید برمی‌انگیزند، سپس با افزایش سطح توقعات، گروه‌های فشار به میدان می‌آیند؛...

پیشینه رویارویی «سرداران» با «زوال کلنل» نوشته محمود دولت‌آبادی، ما را به سال‌های دهه ۱۳۶۰ می‌برد. گاهشمار این رویارویی...

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و

محمود دولت‌آبادی از خبرهای اغراق‌آمیز پیرامون انتشار رمانش انتقاد کرده است.

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130426_Jonge_Farhangi_Nushazar_shahzadeh.mp3