زیر پوست پرو

نگار راستین راکی‌زاده – این بخش آخر گزارش در مورد کار فرهنگی و اجتماعی تیم ما در میان...

نگار راستین راکی‌زاده – از روزی که به ایکیتوس آمدیم، کودکان رنج و زحمت که در همه گوشه...

نگار راستین راکی‌زاده – در بلن هستیم، در محله فقیرنشینی در حاشیه ایکیتوس، مرکز ایالت آمازون. با محیط و...

نگار راستین راکی‌زاده − در آمازون هستیم. و حالا از جنگل به شهر می‌رویم، به ایکیتوس. شاگردانمان را هم...

نگار راستین راکی‌زاده – آب یعنی زندگی. آمازونی‌های غرق در آب هم این حکمت را به شیوه خود و...

نگار راستین راکی‌زاده − کار با فرزندان آمازون، ویژگی‌های کاملا متفاوتی از کار در سانتا رزا− حومه شهر لیما...

نگار راستین راکی‌زاده − در خلسه زیبایی‌های خیال‌انگیز طبیعت پیرامون رودخانه جادویی مارانون فرو رفته‌ام که ناگهان ماهی بزرگی...

نگار راستین راکی‌زاده − واقعیت انکار ناپذیری است که کودکان اقشار مرفه نیز در معرض آسیب‌های عاطفی و حسی...

نگار راستین راکی‌زاده − می‌خواهم برایتان شرح دهم که چگونه در یک محله فقیرنشین تئاتر کودکان برپا کردیم. شما...

نگار راستین راکی زاده – آن سوی دنیا، در پرو، در محلات فقیرنشین لیما و در جنگل‌های آمازون. گزارش...