زینب اسکندری

زینب اسکندری − در جامعه به هر اندازه دست و بال فرهنگ بازتر و بازار هنر پر رونق تر...

شعرخوانی میثم مطیعی در عید فطر بیش از هر چیز تداعی کننده‌ی خشونت، غلبه‌ی روح ستیزه‌جو و ستیزه‌طلب است....

زن قاجاری از ظاهر خود در اندرونی و بیرونی خرسند و رها بوده و یا اینکه آن را دست...