زینب محقق

شهزاده سمرقندی- برای دومین مرتبه در دو ماه گذشته، اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به خاطر عدم مشارکت...

در این مصاحبه رادیویی احمد قریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در کابل و زینب محقق، روزنامه نگار محلی، به...

با همسایگان؛ بخش سوم ویژه برنامه انتخابات افغانستان، گفت‌وگو با زینب محقق و آثار حکیمی، دو روزنامه‌نگار محلی