زین العابدین بن علی

رئیس‌جمهوری سابق تونس که با «بهار عربی» حکومتش سرنگون شد، چهار روز پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور...