ساخت آرامگاه شهدا در پاسارگاد

قرار بود جنازه دو تن از «شهدای گمنام» در حریم درجه دو مجموعه جهانی پاسارگاد دفن شود. این اقدام...

محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از ساخت آرامگاه «شهدای گمنام» در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد انتقاد...