ساخت و ساز در ساحل

در هفته‌های اخیر معضل دریاخواری به نگرانی عمده دوستداران محیط زیست بدل شده و بسیاری بیم بازگشت دوباره «مافیای...

 روحانی بر ضرورت حفظ جنگل‌های حرا و مقابله با ساخت‌ و ساز در تمام سواحل تأکید کرده است. بیشتر...