ساخت و ساز غیرمجاز

تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در بافت تاریخی «زیارت» گرگان، سبب نابودی بافت این منطقه...

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران می‌گوید با توسعه بلند مرتبه سازی بدون فاصله در سواحل، برخی مشکلات...

مصطفی حقی، دادستان گرگان از بازداشت و محکومیت قضایی شماری از مدیران دولتی در استان گلستان خبر داده است.