ساره بيات

شصت‌وپنجمين دوره اهدای جوايز آکادمی سينمايی بريتانيا (بفتا) در حالی به کار خود پايان داد که فيلم "جدايی نادر...

در مراسم پايانی چهارمين جشنواره فيلم جيپور هند جايزه بهترين کارگردانی و بهترين بازيگر زن برای  "جدايی نادر از...

فيلم موفق اصغر فرهادی در سی و دومين دوره جوايز فيلم حلقه منتقدان لندن جوايز بهترين فيلم غيرانگليسی زبان،...