ساره سکوت

در شعر ساره سکوت زندگی از یک بازی کودکانه آغاز می‌شود و با وحشت از کوچه‌های بن‌بست و دعوت...